Privacy beleid

Versie Mei 2018

Toepassing

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van AutoDialog NV (hierna “AutoDialog”), een onderneming geregistreerd volgens Belgisch recht met ondernemingsnummer 0631.877.695. Het hoofdkantoor van AutoDialog NV is gevestigd te Stokerijstraat 29a1, 2110 Wijnegem. De officiële zetel is gevestigd te Driehoekstraat 134, 2240 Zandhoven.

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij?

a. Mobo gebruikers

Informatie die u ingeeft over uzelf: Wij verzamelen de gegevens die u besluit met ons te delen bij uw registratie in Mobo en tijdens het gebruik ervan. Bepaalde gegevens zijn verplicht (zoals bv. naam, contactgegevens edm.); andere gegevens zijn optioneel.

Informatie die een andere gebruiker over u ingeeft: Gebruikers hebben de mogelijkheid om in hun account gegevens van andere personen zoals gegevens betreffende wagens van familieleden en klanten in te geven en te beheren. Zulks mag enkel gebeuren mits toestemming van de betrokken persoon. Van zodra iemand gegevens van u invult, is deze policy op u van toepassing. In geval u vermoedt dat iemand uw gegevens misbruikt, dient u onmiddellijk met ons contact op te nemen.

Mobo kiosk: We registreren op welk ogenblik u gebruik maakt van de kiosk, en nemen een foto van uw sleutel.

Informatie betreffende uw auto: Bepaalde informatie zoals onder meer identificatie van de wagen (Chassisnummer/VIN, Merk, model, nummerplaat/kenteken, datum eerste inschrijving …) en gebruiksgegevens zoals onder meer de kilometer stand dienen verplicht te worden gedeeld; andere gegevens zijn optioneel.

Informatie betreffende uw fiets: Bepaalde informatie zoals velopass en type is verplicht; andere gegevens zijn optioneel.

b. Zakelijke klanten en partners

Wij verzamelen enkel gegevens die ons worden verschaft in het kader van onze dienstverlening. Dit betreft vnl. algemene identificatie- en communicatiegegevens van de medewerkers en contactpersonen van onze klanten en zakenrelaties.

c. Website

Wij verzamelen enkel de identificatie- en communicatiegegevens die u beslist ons te geven in het kader van de aankopen en handelingen die u op onze website doet.

d. Nieuwsbrief

Wij verzamelen enkel de identificatie- en communicatiegegevens die u beslist ons te geven wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op goed beveiligde servers en zijn enkel toegankelijk voor personen die er toegang toe dienen te hebben.

Wij zullen deze gegevens niet verkopen of gebruiken voor andere doeleinden dan deze die onze operationele diensten ten goede komen. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan nodig voor het uitvoeren van onze diensten en onze boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen.

Enkel indien u zich actief inschrijft op onze nieuwsbrief, zult u deze ontvangen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

Uw gegevens worden verwerkt zo lang dit nodig is in het kader van onze dienstverlening.

Combinatie met andere gegevens

Gegevens van Mobo gebruikers kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die worden gegenereerd in het kader van de Mobo-dienstverlening zoals onder meer laatste activiteit, onderhoudsafspraken in de bookingpass, en kilometer updates en historiek ingegeven door de dealer.

Communicatie

Aangezien Mobo tot doel heeft om uw auto te beheren en uw communicatie met dealers, garagisten edm. te faciliteren, zal u berichten ontvangen betreffende de dienstverlening zoals uitnodigingen voor onderhoud, update van de gegevens in Mobo zoals de kilometerstand van de wegen, vervaldata van documenten, berichten van de door u gekozen dealers en garages edm. Marketingcommunicatie zal u niet krijgen tenzij u actief ingaat op nieuwsbrieven edm.

Wanneer u berichten verzendt of ontvangt binnen Mobo, worden deze bewaard zowel binnen uw account als dit van de ontvanger.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt buiten Mobo, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende dienstverlening relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

Uw gegevens worden enkel met de dealers en garages gedeeld die u aangeeft in Mobo. Deze hebben toegang tot uw gegevens tot u de koppeling uitschakelt binnen Mobo. Bepaalde gegevens betreffende uw wagen, zoals kilometerstand, historiek edm. kunnen door de dealer/garage worden aangepast.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, en nooit voor marketing doeleinden.

Indien nodig voor de uitvoering van onze diensten worden uw persoonsgegevens intern gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op de huidige dienstverlening van AutoDialog. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Inzage en aanpassing van persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of –indien u hiertoe goede redenen heeft- verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Gebruikers van Mobo kunnen deze gegevens zelf opzoeken via hun account. U kan ook steeds onze klantendienst contacteren.

Wanneer u ervoor kiest om uw account te beëindigen of uw gegevens te verwijderen, zullen enkel deze die wij o.w.v. een rechtmatig belang of wettelijke plicht nodig hebben, worden bewaard. Gegevens die eveneens in het account van uw dealer/garage zijn opgeslagen zoals berichten en facturatiegegevens edm., worden niet verwijderd zonder akkoord van de dealer/garage. Op de gegevens die de dealer/garage in zijn eigen bestanden heeft opgeslagen is dit privacy beleid niet van toepassing.

Links naar andere websites en derde partijen

U dient zich ervan bewust te zijn dat AutoDialog niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van derde partijen, zoals de dealers waarmee u besluit uw gegevens te delen of de beheerders van websites waarnaar onze websites en apps verwijzen. U dient het privacy beleid van deze derde partijen te verifiëren.

Cookies

Wij maken op onze website en tools/apps gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op deze manier kunnen wij het gebruiksgemak verhogen, waardoor het voor u aangenamer zal zijn om onze diensten te gebruiken.

Welke cookies wij plaatsen en welk beleid wij hieromtrent voeren, vindt u in ons cookie beleid.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, aarzel dan niet ons te contacteren via onze klantendienst op ________ of _____@autodialog.com.

Indien u klachten heeft over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookie beleid

Versie Mei 2018

Dit cookie beleid is van toepassing op de diensten van AutoDialog NV (hierna “AutoDialog”), een onderneming geregistreerd volgens Belgisch recht met ondernemingsnummer 0631.877.695. Het hoofdkantoor van AutoDialog NV is gevestigd te Stokerijstraat 29a1, 2110 Wijnegem. De officiële zetel is gevestigd te Driehoekstraat 134, 2240 Zandhoven.

AutoDialog maakt gebruik van cookies op haar websites en tools/apps om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookie beleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Toepassing

Dit beleid is van toepassing op alle websites en tools/apps van AutoDialog. Door deze te bezoeken of er een bestelling op te plaatsen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. U heeft de mogelijkheid dit cookie beleid op te slaan en af te drukken.

We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de websites of tools/apps. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de websites en tools/apps. Als u er wel gebruik blijft van maken, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw gebruik van onze producten aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses en performantieanalyses uit te voeren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

Bezwaar

Indien u niet wenst dat cookies worden geplaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van onze producten gebruik zal kunnen maken of dat deze niet optimaal functioneren.

Overzicht cookies

Onze websites en tools/apps maken gebruik van een aantal louter functionele cookies. Deze dienen louter om de gebruikservaring te verbeteren.

Verder gebruiken wij de diensten van Google, Facebook en Microsoft om inzichten te krijgen over hoe bezoekers onze producten gebruiken.

De informatie die deze partijen verzamelen wordt mogelijk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies van Google die wij gebruiken zijn:

<Toevoegen: Naam + omschrijving + duur van bewaren>

De cookies van Microsoft die wij gebruiken zijn:

<Toevoegen: Naam + omschrijving + duur van bewaren>

De cookies van Facebook die wij gebruiken zijn:

<Toevoegen: Naam + omschrijving + duur van bewaren>

Vragen betreffende het cookie beleid

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit cookie beleid, aarzel dan niet ons te contacteren via onze klantendienst op ________ of _____@autodialog.com.